Leerlingenvervoer Nuenen

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of bijvoorbeeld een handicap. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling tussen woonadres en dichtstbijzijnde, toegankelijke school.
Op basis van het advies dat door de Gemeente Nuenen bij een externe instelling wordt aangevraagd, wordt besloten óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling, in dit geval uw kind, in aanmerking komt.

Uw vervoersbedrijf:

Wanneer uw kind helaas niet zelfstandig naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen, is Van der Zanden Taxi & Tours één koploper bij het verzorgen van leerlingenvervoer. Voor diverse gemeenten in de regio verzorgen wij het schoolvervoer. Dit vervoer wordt dagelijks verzorgd en uitgevoerd volgens wettelijke normen. Om zoveel mogelijk regelmaat en structuur voor uw kind in het leven te brengen, worden de ritten in bijna alle gevallen door dezelfde chauffeur gereden.
Informatie ouders
alt=""